slekter

Introduksjon
Etterlysninger

Anetavle

Johnsen fra Guldager
Jensen og Wolf fra Abild og Tønder
Jørgensen fra Lumby
Petersen fra Horsens
Andersen fra Vendsyssel
Bendeke fra Hamburg
Cold fra Øier
Heide fra Ditmarsken
Holter fra Romerike
Kofoed fra Bornholm
Lund(h) fra Odalen
Molbech)
Rabe fra Ærø
Rasch fra Tyskland
Selmer fra Slesvig
Rübner fra Tyskland
Tinghuus fra Kattrup
Windekilde fra Kalundborg
Wissing fra Kalundborg

Indgjerd fra Inderøy

Emigrants to America